AMR Facilities

Nieuws

Pagina 1 van 2 1 2 >

 • Friday, 25 May 2012

  AMR Facilities geeft in opdracht van het ISBW een training aan de facilitair medewerkers bij de Gemeente Amsterdam. 

  Door AMR Facilities op: 25 May, 2012 om 14:24 | Categorie: alle

 • AMR Facilities gaat het Juridisch loket ondersteunen in het verder professionaliseren van haar facility management.

  Door AMR Facilities op: 25 May, 2012 om 14:17 | Categorie: alle

 • Monday, 17 Oct 2011

  Quickscan klantgerichtheid in zorgsector

  Klantervaringen zijn de nieuwe output geworden waarmee organisaties -ook in de zorgsector- zich onderscheiden van de concurrentie.  Als voorwaardenscheppende afdeling bepaalt het facilitair bedrijf voor een groot deel de beleving van de cliënt of patient.

  Facilitair management richt zich in de praktijk voornamelijk op het beheersen van de kosten. Dit lijkt haaks te staan op het creëren van positieve belevingen. Toch biedt een focus op klantgerichtheid verschillende waardecreërende voordelen. Voorbeelden zijn:

  • Een hogere klanttevredenheid
  • Het versterken van het imago van de organisatie
  • Het versterken van het imago van het facilitair bedrijf / servicebedrijf
  • Meer loyale in- en externe klanten

  AMR Facilities biedt zorginstellingen de mogelijkheid om kosteloos hun (facilitaire) klantgerichtheid in kaart te brengen. De quickscan is gebaseerd op zes pijlers uit diverse recente publicaties met betrekking tot klantgerichtheid in de zorgsector. Deze zes pijlers blijken in de praktijk vaak van grote invloed op de tevredenheid van cliënten en bezoekers.

  Medewerkers worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De medewerker wordt gevraagd om de gedragingen van zijn gehele team te beoordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt deze manier van bevragen zeer betrouwbaar en efficiënt. Kortom: De ideale manier om snel en eenvoudig een beeld te krijgen van de klantgerichtheid van facilitaire organisaties in de zorg.

  Na afloop van het onderzoek ontvangt de facilitair manager een rapport met daarin de resultaten van het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen. De resultaten worden kort toegelicht. AMR Facilities zal de onderzoeksresultaten (geanonimiseerd) gebruiken in diverse publicaties en ten behoeve van een benchmark-database.

  De pijlers die onderzocht worden zijn:

  • bereikbaarheid/toegankelijkheid
  • persoonlijke aandacht
  • tijdigheid
  • duidelijkheid
  • respect en bejegening
  • organisatie van werk

  Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met één van onze adviseurs.

  Door AMR Facilities op: 17 Oct, 2011 om 18:28 | Categorie: alle

 • Wednesday, 31 Aug 2011

  Zorg niet klantgericht

  Klantgerichtheid in de zorg is al jaren een belangrijk thema. De marktwerking heeft de klantgerichtheid moeten bevorderen, maar de meningen zijn tot nu toe verdeeld. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat patiënten klagen over negatieve ervaringen en een tekort aan tijd en aandacht. Maar hoe ervaren de medewerkers de klantgerichtheid van hun zorginstelling?

  Uit het onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie blijkt dat er onvrede heerst over de klantvriendelijkheid binnen Nederlandse ziekenhuizen. Bijna de helft van de patiënten geeft aan hier negatieve ervaringen mee te hebben. Door de hoge werkdruk, bezuinigingen en capaciteitsproblemen komen medewerkers in de zorgsector maar net toe aan het leveren van de noodzakelijke zorg. Ruimte voor een praatje of kopje koffie is er absoluut niet!

  Ook uit een gezondheidsmonitor van Newcom Research & Consultancy blijkt dat bijna de helft van de patiënten zich in het ziekenhuis een nummer voelt. Ze waarderen een bezoek aan het ziekenhuis nu minder dan voorheen. In het onderzoek klagen Nederlanders over gebrek aan respect, een tekort aan tijd en aandacht en lange wachttijden. Ze geven de zorgsector gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer, een magere voldoende.

  Bron: http://www.effectory.nl

  Door AMR Facilities op: 31 Aug, 2011 om 10:31 | Categorie: alle, media

 • Thursday, 16 Dec 2010

  AMR Facilities viert 5 jarig jubileum

  Afgelopen vrijdag hebben wij dit heugelijke feit uitvoerig gevierd met collega’s, oud-collega’s relaties en opdrachtgevers.

  Tijdens de gezellige borrel in hartje Utrecht kwamen vele hoogtepunten en anekdotes voorbij. Ook werd er nadrukkelijk gekeken naar de toekomst.

  Wij danken al onze partners en opdrachtgever voor hun vertrouwen. Ook in toekomst zijn wij u graag van dienst.

  Door AMR Facilities op: 16 Dec, 2010 om 21:08 | Categorie: alle

 • Tuesday, 20 Apr 2010

  AMR Facilities ontwikkeld CGO onderwijs

  AMR Facilities is in opdracht van ROC West Brabant en ROC Eindhoven betrokken bij de ontwikkeling van competiegericht onderwijs.

  Adriaan Kole en Remco Gogan ondersteunen beide ROC’en bij de ontwikkeling van de opleiding Facilitair Leidinggevende. In september 2010 zal in Eindhoven van start worden gegaan met een geheel vernieuwde opleiding.

  Door AMR Facilities op: 20 Apr, 2010 om 12:39 | Categorie: alle, media

 • Wednesday, 12 Aug 2009

  AMR Facilities werkzaam voor PPS-consortium Komfort

  Senior Consultant Ad Bleumink zal zich in opdracht van PPS-consortium Komfort bezig houden de disciplines ‘safety’ en ‘security’.

  Komfort bouwt momenteel in opdracht van Defensie de Kromhoutkazerne te Utrecht. Komfort is tevens verantwoordelijk voor de exploitatie van de in 2011 op te leveren kazerne.  AMR Facilities zal in het voorjaar van 2010 een aantal plannen op het gebied van beveiliging, arbo en huisregelementenopleveren. Senior consultant Bleumink wordt ondersteund door Adriaan Kole en Remco Gogan.

  Door AMR Facilities op: 12 Aug, 2009 om 12:45 | Categorie: alle, media

 • Monday, 09 Mar 2009

  AMR Facilities vult hoofddocentschap NTI in

  Adriaan Kole en Remco Gogan zullen vanaf februari 2009 invulling geven aan de functie van hoofdocent facility management bij NTI Thuisopleidingen.

  Doel van de samenwerking is om te komen tot een geheel vernieuwd curriculum. Naast het curriculum worden ook de werkvormen grondig vernieuwd: Waar mogelijk zal uitgegaan worden van de action learning methodiek.

  Door AMR Facilities op: 09 Mar, 2009 om 12:32 | Categorie: alle, media

 • Wednesday, 18 Jun 2008

  AMR Facilities verzorgt HBO module PPS

  AMR Facilities zal vanaf september 2008 in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht een module PPS verzorgen.

  De module Publiek Private Samenwerking zal aangeboden worden aan ca. 80 vierdejaars studenten Facility Management te Amersfoort. In de module worden zowel de publieke als private zijde van PPS belicht. De studenten maken verschillende opdrachten en sluiten de module af met de presentatie van een PPS-aanbestedingsvoorstel.

  Klik hier om een deel van onze trainingsreader PPS online te bekijken.

  Door AMR Facilities op: 18 Jun, 2008 om 10:00 | Categorie: alle

 • Wednesday, 16 Apr 2008

  Komfort preferred bidder in PPS Kromhout Kazerne

  Het ministerie van Defensie heeft het consortium Komfort aangewezen als preferred bidder in de Europese aanbesteding van het project Publiek Private Samenwerking Kromhout Kazerne Utrecht.

  Komfort heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan. De DBFMO-overeenkomst heeft een waarde van ruim euro 300 miljoen met een looptijd van 25 jaar.
  Binnen Komfort werken bedrijven samen zoals Ballast Nedam, Strukton en John Laing, Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands Landschapsarchitecten en ISS Facility Services.

  Het project omvat de nieuwe huisvesting voor circa 2000 tot 3000 defensiemedewerkers op het terrein van de Kromhout Kazerne.

  Komfort heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud, beheer en facilitaire dienstverlening aangeboden in een geïntegreerde overeenkomst met een looptijd van 25 jaar.
  De levensduurkosten van de nieuwe voorziening zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd.

  Op 1 oktober 2010 moet het project worden opgeleverd.

  (http://www.factomedia.nl)

  Door AMR Facilities op: 16 Apr, 2008 om 11:05 | Categorie: alle, media

Pagina 1 van 2 1 2 >