AMR Facilities

Nieuws

Pagina 1 van 1

 • Monday, 17 Oct 2011

  Quickscan klantgerichtheid in zorgsector

  Klantervaringen zijn de nieuwe output geworden waarmee organisaties -ook in de zorgsector- zich onderscheiden van de concurrentie.  Als voorwaardenscheppende afdeling bepaalt het facilitair bedrijf voor een groot deel de beleving van de cliënt of patient.

  Facilitair management richt zich in de praktijk voornamelijk op het beheersen van de kosten. Dit lijkt haaks te staan op het creëren van positieve belevingen. Toch biedt een focus op klantgerichtheid verschillende waardecreërende voordelen. Voorbeelden zijn:

  • Een hogere klanttevredenheid
  • Het versterken van het imago van de organisatie
  • Het versterken van het imago van het facilitair bedrijf / servicebedrijf
  • Meer loyale in- en externe klanten

  AMR Facilities biedt zorginstellingen de mogelijkheid om kosteloos hun (facilitaire) klantgerichtheid in kaart te brengen. De quickscan is gebaseerd op zes pijlers uit diverse recente publicaties met betrekking tot klantgerichtheid in de zorgsector. Deze zes pijlers blijken in de praktijk vaak van grote invloed op de tevredenheid van cliënten en bezoekers.

  Medewerkers worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De medewerker wordt gevraagd om de gedragingen van zijn gehele team te beoordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt deze manier van bevragen zeer betrouwbaar en efficiënt. Kortom: De ideale manier om snel en eenvoudig een beeld te krijgen van de klantgerichtheid van facilitaire organisaties in de zorg.

  Na afloop van het onderzoek ontvangt de facilitair manager een rapport met daarin de resultaten van het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen. De resultaten worden kort toegelicht. AMR Facilities zal de onderzoeksresultaten (geanonimiseerd) gebruiken in diverse publicaties en ten behoeve van een benchmark-database.

  De pijlers die onderzocht worden zijn:

  • bereikbaarheid/toegankelijkheid
  • persoonlijke aandacht
  • tijdigheid
  • duidelijkheid
  • respect en bejegening
  • organisatie van werk

  Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met één van onze adviseurs.

  Door AMR Facilities op: 17 Oct, 2011 om 18:28 | Categorie: alle

Pagina 1 van 1