AMR Facilities

Disclaimer

Deze Website is een uitgave van AMR Facilities V.O.F. Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld is AMR Facilities niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van de website en de inhoud ervan. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites gelinkt naar deze site. AMR Facilities is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van AMR Facilities V.O.F. Een ieder die de website bezoekt wordt geacht kennis te hebben genomen van deze rechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMR Facilities V.O.F. is het niet geoorloofd om het geheel of delen van de website, danwel de inhoud te kopieren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook.